Ceny


Ryczałt ewidencjonowany

do 30 dokumentów

od 30 do 50 dokumentów

od 50 do 100 dokumentów

od 90 zł

od 120 zł

od 180 zł


Podatkowa książka przychodów i rozchodów

do 30 dokumentów

od 30 do 50 dokumentów

od 50 do 100 dokumentów

działalność jednoosobowa

od 180 zł

od 300 zł

od 500 zł


Podatkowa książka przychodów i rozchodów

do 30 dokumentów

od 30 do 50 dokumentów

od 50 do 100 dokumentów

opłata za drugiego i kolejnych wspólników

spółki cywilne

od 180 zł

od 300 zł

od 500 zł

50 zł


Księgi handlowe

Księgi handlowe

od 600 zł


Obsługa kadrowa

pełne kadry, opłata zryczałtowana za jednego pracownika

obsługa umowy zlecenia

40 zł

25 zł